***FILAZANA MANOKANA MIKASIKA NY TOETRY NY ANDRO***

[Novokarina ny 16 Febroary 2022 tamin’ny 10 ora maraina]

Ao amin’ny Distrikan’ny Ambato Boeny no misy ny foiben’ny rivodoza DUMAKO ankehitriny miaraka amin’ny rivotra izay nihena hatrany amin’ny 35 km/h ary tsy misy tafiotra misongadina intsony. Mikisaka miakandrefana izy ka mahafaka 21 km/h.

Efa mihena be ihany koa ny rotsak’orana entiny. Ary tsy misy ahiana intsony ny fivoarany.  Vinavinaina hivoaka an-dranomasina any amin’ny lakan-dranon’i Mozambika ny sisan-drahona miaraka aminy anio tolak’andro.

Mila mitandrina hatrany ihany koa anefa ny mpampiasa ranomasina any amin’ny morontsiraka Atsinanana, Andrefana sy Avaratra Andrefana fa mbola mitoetra ny oram-baratra mitsitokotoko.

Loharano : Météo Madagascar

Auteur

Kathleen RAOBELINA